DZIERŻONIÓW
 


Dzierżoniów jest malowniczo położony u stóp Gór Sowich w województwie dolnośląskim. Zalicza się do miast średniej wielkości. Zamieszkuje tu ponad 37 tys. mieszkańców.
Korzenie miasta sięgają XIII wieku. Jego bogata historia wiąże się z częstymi zmianami przynależności państwowej i politycznej. Mamy tu pamiątki po czasach panowania Piastów, władców czeskich, Habsburgów, czy wreszcie narodu niemieckiego. Ta właśnie wielość kultur stanowi o bogatym dziedzictwie naszego miasta.

Miasto zapisało się na kartach europejskiej historii. Odbyły się tu dwa duże spotkania dyplomatyczne. W 1790 Dzierżoniów gościł przedstawicieli Prus, Szwecji, Anglii, Rzeczpospolitej.
W trakcie drugiego spotkania w 1813 roku pojawiają się na ziemi dzierżoniowskiej koronowane głowy: król pruski Fryderyk Wilhelm III oraz car Aleksander I.

W mieście zachowało się wiele zabytków, które swym majestatem przyciągają uwagę. Są to przede wszystkim piękne kościoły: Świętego Jerzego (XIII w.), Maryi Matki Kościoła ( XVIII w. architekt K. G. Langhans), Niepokalanego Poczęcia NMP (XIV w.) Świętej Trójcy (XIV w., przeb. XIX w). Dzierżoniów to średniowieczne mury obronne, kamienice, Ratusz (XIV w. - przebud. XIX w.).

Pod względem gospodarczym Dzierżoniów, podobnie jak i cały region związany był i jest z produkcją tkanin. W wieku XX duże znaczenie odegrał tu również przemysł elektroniczny. Zakłady radiowe „Diora” do dziś kojarzone są z naszym miastem.
Przemiany gospodarcze lat 90 -tych powodują zmiany w strukturze przemysłowej Dzierżoniowa. Obecnie dominują tu małe i średnie przedsiębiorstwa różnej branży. Lata 90 - te to także zmiany polityczne i ustrojowe w naszym państwie. W 1990 roku rozpoczyna się pierwsza część reformy ustrojowej. Powołane zostają do życia gminy. Otrzymują one kompetencje, samodzielność prawną i finansową.

Dzierżoniowski samorząd aktywnie uczestniczy w wielu zadaniach. Przykładem niech będą odnawiane kamieniczki w obrębie starego miasta oraz budynki w innych jego częściach. To efekt realizowanego tu Programu Rewitalizacji Miasta nagrodzonego przez Związek Miast Polskich. Odbywają się także w jego ramach ogólnopolskie konferencje związane z zagadnieniami odnowy i ożywiania miasta. Miasto nasze jest bowiem członkiem Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Program Rewitalizacji nagrodzony został również przez Związek Miast Polskich, a Dzierżoniów otrzymał dzięki niemu zaszczytny tytuł MIASTO 2000.

Dzierżoniów to również dynamicznie prowadzone działania na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej w mieście. Wybudowane zostały już pierwsze budynki w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, remontowane są również przedwojenne obiekty będące w zarządzie komunalnym.
Miasto to także pięknie oświetlone ulice, osiedla, parki i skwery. W 1998 roku zakończono zmianę sposobu oświetlenia na efektywniejsze, trwalsze i oszczędniejsze. W związku z tym w roku ubiegłym otrzymaliśmy trzecią nagrodę w konkursie „Na najlepiej oświetloną gminę roku 1999.” Miasto posiada także nowoczesny system dostarczania ciepła. Dzierżoniów jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć Energie Cites zajmującego się upowszechnianiem i wdrażaniem energooszczędnych metod gospodarowania i ochroną środowiska. Urząd Miasta wdraża także System Informacji Przestrzennej, będący elektroniczną bazą wszelkich danych o zasobach komunalnych

W dziedzinie oświaty realizowany jest program Samorządowej Szkoły Środowiskowej obejmujący między innymi dofinansowanie zająć pozalekcyjnych, nagrody i stypendia dla najlepszych uczniów. W jego ramach funkcjonuje również program „Mały Posejdon” umożliwiający naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych.

Kluczowe znaczenie dla gospodarczego rozwoju miasta ma istnienie od 1997 roku podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stwarza ona korzystne warunki dla dużych inwestorów. Miasto daje również szanse małym i średnim firmom. Im to proponowany jest pakiet ulg i preferencji dla przedsięwzięć gospodarczych. W ramach programu pomocy dla bezrobotnych istnieje w naszym mieście Centrum Biznesu.

W ubiegłym roku na podstawie Strategii Miasta oraz innych programów opracowana została długofalowa Polityka Społeczno - Gospodarcza na lata 2000 - 2004 wyznaczająca kierunki działań i określająca plan pracy na najbliższą przyszłość. Od wielu lat w mieście realizowany jest również Program Ochrony Środowiska, który związany jest z zadaniami realizowanymi w zakresie ochrony czystości powietrza, wody, składowania odpadów przemysłowych, gospodarki ściekami. Program ten umożliwia także edukację proekologiczną dla młodzieży dzierżoniowskich szkół.


Polska należy obecnie do najatrakcyjniejszych krajów Europy Środkowej pod względem warunków stwarzanych dla prowadzenia działalności gospodarczej. Perspektywa przystąpienia do Unii Europejskiej czynią z Polski kraj o niezaprzeczalnych atutach inwestycyjnych.

Atutem miasta i niewątpliwie najważniejszym osiągnięciem jest uzyskanie przez Urząd Miasta Dzierżoniowa Certyfikatu ISO 9002 - jako pierwszego urzędu w kraju,

Dzierżoniów prowadzi szeroką międzynarodową współpracę . Nasze miasto od dziesięciu lat zaprzyjaźnione jest z niemieckim Bischofsheim, od trzech lat z czeskim LANSKROUN. Utrzymywany jest ponadto kontakt z ukraińską Ałusztą i angielskim okręgiem Crewe and Nantwich. Przedstawiciel Dzierżoniowa jako jedyny z tej części Europy miał również zaszczyt brać udział w dwóch kongresach Sekretarzy Państw Unii Europejskiej. Dzierżoniów to także edukacja młodzieży i przygotowywanie jej do pracy w unijnych strukturach. W Ratuszu odbywaja się przeznaczone dla nich seminaria. Unia Europejska jest także tematem zajęć w szkołach.

Dzierżoniów to wreszcie kultura, rozrywka i sport. W mieście odbywają się masowe imprezy kulturalne. Największe to: DNI DZIERŻONIOWA (kwiecień, maj), DZIERŻONIOWSKIE PREZENTACJE ( wrzesień), oraz POEZJA NA MURACH(czerwiec). W Dzierżoniowie prężnie działa Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.Podstawowe informacje o Dzierżoniowie

liczba mieszkańców - 37.150
budżet na 1 mieszkańca - 1.035 zł
powierzchnia - 20,1 km2
struktura ekonomiczna - przemysłowo-handlowa
liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych - ca 4 000
banki - 4 ( PKO BP, PKO SA, Bank Zachodni, Bank Spółdzielczy)
hotele (miejsca noclegowe) - 4 (200)

  Urząd Miasta Dzierżoniów
Rynek 1
58-200 Dzierżoniów
telefon - (074) 645 08 00
fax - (074) 645 08 01
e-mail - um@smok.um.dzierzoniow.pl
internet - http://www.um.dzierzoniow.pl
 
do gory