TURYSTYKA
 


Gmina Łobez
leży na Wysoczyźnie Łobeskiej i Pojezierzu Drawskim, najciekawszych obszarach w województwie zachodniopomorskim Obszar ten, ukształtowany przez lądolód skandynawski, urozmaicają wzgórza morenowe, doliny rzeczne oraz ukryte wśród lasów jeziora i oczka wodne połączone bystro płynącymi rzekami i strumieniami. Atrakcyjne okolice, będące oazą piękna i spokoju sprzyjają zdrowemu i aktywnemu wypoczynkowi.

Ważną dziedziną życia mieszkańców jest sport. W mieście działa kilka klubów i stowarzyszeń sportowych.

IMPREZY

MAJ
- Majowe Spotkanie Orkiestr Dętych i Big-bandów
- Łobeskie Biegi o Memoriał red. Tomasza Hopfera

CZERWIEC
- integracyjne Spotkania "Święto Radości"
- Festyn Rodzinny: Niebieska Niedziela
- Dni Łobza

LIPIEC
- Spotkania Integracyjne: (gminy Niemieckie, Szwedzkie, Włoskie, Chorwackie, Litewskie i Polskie)
- Spływ kajakowy "Regą do Morza"
- "Wesoły autobus - miasto dla wsi" - szereg imprez sportowo- rekreacyjnych

WRZESIEŃ
- Festyn rodzinny, "Pożegnanie Lata" w tym: festiwal kapel ludowych


OBIEKTY W GMINIE ŁOBEZ WARTE ZOBACZENIA:

Łobez

kościół farny p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, zbudowany w XV w.
i odbudowany w 1949 r., późny gotyk; w prezbiterium współczesne witraże,
domy mieszkalne z XVIII i XIX w.
zespół rezydencjonalny pałacowy na terenie stada ogierów (Świętoborzec) z XIX w.,

Wysiedle
perła Ziemi Łobeskiej: kościół p.w. św. Trójcy, zbudowany przed 1580 r. z drewnianą wieżą, wewnątrz cenne renesansowe wyposażenie z XVII w.: najwcześniejszy i najpiękniejszy na Pomorzu ołtarz protestancki (1606 r.), chrzcielnica, ambona i empory kolatorskie - wszystko bogato ozdobione scenami biblijnymi, są to przedstawienia typowe dla ewangelickich programów religijnych; pojawiają się też treści prywatne - herby fundatorów; w podziemiach krypta grzebalna,

Dobieszewo
kościół p.w. św. Mateusza, z kamienia nieciosanego, z XVI w., wewnątrz
drewniany tryptyk z XIII w.,
dzwon i dzwonnica z XVII w,
dobrze zachowany poniemiecki cmentarz.

Bełczna
kościół parafialny z XVIII w. p.w. św. Piotra i Pawła, styl neogotycki, wewnątrz cztery witraże z 1914 r.,

Klępnica
pałac w odbudowie z XIX w.
sędziwy dąb o obwodzie 425 cm

Łobżany
dwór z 1880 r. o cechach renesansowych
park podworski z olbrzymimi modrzewiami

Worowo
ryglowy kościół z 1707 r. p.w. Imienia Marii, z drewnianą wieżą.

Poradz
ceglany wiatrak typu holenderskiego z XIX w.

Przyborze
dobrze zachowany cmentarz ewangelicki sprzed 1945 r.,
głaz narzutowy o obwodzie 8,6 m,

Karwowo
ryglowy kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej z 1777 r.,
wiekowy dąb
grodzisko wczesnosłowiańskie

Zachełmie
największy w gminie park podworski z pomnikami przyrody.
aleja starych lip przy drodze Zachełmie - Meszne
góra Chełm wznosząca się 50 m nad doliną Regi

Rynowo
dwór z 1890 r.,
park podworski,

Zajezierze
kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z kamienia łupkowego z XIX w.,
zespół pałacowo-parkowy z XVIII w.
najwyższe w gminie wzgórze morenowe - 139,3 m n.p.m. z pięknym widokiem na jez. Nowe Zajezierze oraz lasy Pojezierza Drawskiego,

Bonin
kościół p.w. św. Józefa, z 1845 r., z kamienia, styl neogotycki,
pałacyk myśliwski z XIX w.
aleja wiekowych dębów.

 
.
do gory