MIASTO I GMINA WLEŃ
 

 

Gmina Wleń leży w środkowej części Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Obszar ten jest częścią Sudetów Zachodnich i obejmuje fragmenty Pogórza Izersko-Kaczawskiego oraz Gór Kaczawskich. Osią gminy jest rzeka Bóbr, która ze swymi dopływami tworzy sieć rzeczną. Lasy zajmują ok. 33 proc. powierzchni z przewagą drzew iglastych, głównie świerka. Największą atrakcją zabytkową Wlenia są ruiny zamku i kompleks architektoniczno-przyrodniczy zwany Wleńskim Gródkiem.
Przez obszar gminy przebiegają dwa główne szlaki komunikacyjne. Drogowy -ze Szczecina do Czech i kolejowy, łączący Jelenią Górę z Lwówkiem Śl.
Władze miasta jego przyszłość wiążą z dalszą rozbudową infrastruktury wypoczynkowo-turystycznej i leczniczej. W planach rozwoju społeczno-gospodarczego przewiduje się dalszy rozwój bazy turystyczno-wypoczynkowej oraz zagospodarowanie jeziora Pilchowskiego.

Powierzchnia - 86 krn kw.
Ludność - 4873 mieszkańców

CHARAKTERYSTYKA
Obszar gminy Wleń jest częścią Sudetów Zachodnich i obejmuje także fragmenty Pogórza Izersko-Kaczawskiego oraz Gór Kaczawskich. Osią gminy jest rzeka Bób~ która ze swymi dopływami tworzy sieć rzeczną. Przez obszar Wlenia przebiegają dwa główne szlaki komunikacyjne: drogowy ze Szczecina do Czech kolejowy, łączący Jelenią Górę z Lwówkiem Śląskim.
Gmina ma charakter rolniczy. Przeważają tutaj małe gospodarstwa indywidualne, gdzie rolnicy przede wszystkim trudnią się hodowlą zwierząt, a to ze względu na górzystość terenu. Z kolei ludność miejska znajduje zatrudnienie głównie w handlu i usługach o charakterze wielobranżowym oraz niewielkich zakładach produkcyjnych. Piękne krajobrazy okolic Wlenia, czyste potoki pełne ryb, jeziora oraz świeże powietrze aktywizują sferę turystyczną.
W najbliższych planach gminy znajduje się rozbudowa zaplecza rekreacyjnego, leczniczego i wypoczynkowego. Rozrasta się baza noclegowa i gastronomiczna. Władze lokalne dbają także o rozwój infrastruktury komunalnej.

ATRAKCJE

Największą atrakcją zabytkową Wlenia są ruiny zamku i kompleks architektoniczno-przyrodniczy, zwany Wleńskim Gródkiem. W jego skład wchodzi zespół pałacowo-parkowy, kościół pw. św. Jadwigi z XVII wieku oraz interesujący rezerwat przyrodnic2y pod nazwą "Góra Zamkowa". Warte uwagi obiekty zabytkowe znajdują się też w miejscowościach gminnych. I tak w Bystrzycy można zwiedzić wzniesiony w 1 772 roku barokowo-renesansowy kościół oraz dworek w tym samym stylu.

OFERTA
W planach rozwoju społecznego i gospodarczego gminy przewiduje się eksploatację miejscowych złóż bazaltu, wapieni, piaskowców oraz łupków złotonośnych. Prócz tego aktywizowany będzie dalszy rozwój bazy usług turystycznych. W celu pozyskiwania inwestorów krajowych i zagranicznych Rada Miasta uchwaliła ulgi podatkowe od nieruchomości i preferencyjną sprzedaż terenów pod inwestycje. Do polityki władz lokalnych należy także ułatwianie procedury załatwiania spraw administracyjnych.


Urząd Miasta i Gminy
pI. Bohaterów Nysy 7, 59-610 WIeń
tel./fax (075) 71-36-438, -440, -442
email:umgwlen@poczta.onet.pl

 

 
do gory