STAROSTWO POWIATOWE
 

STAROSTA
Walery Czarnecki

WICESTAROSTA
Mariusz Tomiczek

SEKRETARZ POWIATU
Jerzy Zieliński

SKARBNIK POWIATU
Romualda Łoziak

Biuro Rady Powiatu Lubańskiego

Wydział Organizacyjno-Prawny
Naczelnik: Emilia Chojnowska-Poniźnik

Inspektor ds. obrony cywilnej i reagowania kryzysowego
Inspektor: Marek Radwan

Wydział Budżetu, Finansów i Gospodarki Mieniem
Naczelnik Wydziału - Skarbnik - Romualda Łoziak

Wydział Infrastruktury Społecznej
Naczelnik Wydziału Iwona Ratajska

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Naczelnik: Jan Aleksandrowicz

Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Naczelnik Wydziału - Tadeusz Mucha

Wydział Architektoniczno - Budowlany
Naczelnik Wydziału: Monika Szołomicka

Wydział Geodezji, Kartografii i Ewidencji Gruntów
Naczelnik Wydziału - Geodeta Powiatowy - Krystyna Biłyk

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Renata Majszczyk

Rzecznik Prasowy
Aneta Nowak

Pełnomocnik Starosty ds. współpracy z zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami.
Bożena Stępińska

Punkt Paszportowy Starostwa Powiatowego
Iwona Mazurek

Skarbnik Powiatu
Romualda Łoziak

Wieloosobowe stanowisko ds. promocji i strategii powiatu oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi
Aneta Sobolewska


AKTUALNE TELEFONY NA STRONIE http://www.powiatluban.home.pl


STAROSTWO
POWIATOWE W LUBANIU
Ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań,
tel. (075) 646 43 00,
fax - (075) 646 43 21
e-mail: powluban@jg.onet.pl
http://www.powiatluban.home.pl
http://www.lubanski.dolnyslask.pl

Godziny pracy Starostwa Powiatowego:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek, środa 7.30 - 15.30
Czwartek 8.30 - 16.30
Piątek 7.30 - 15.30 
do gory