Kalendarz imprez powiatu ostrołęckiego
na rok 2004
 

Lp
Nazwa imprezy
Organizator
Termin
Miejsce
Zasięg
Informacja o imprezie
1 I Olimpiada Wiedzy o Dziedzictwie Kulturowym i Historycznym Powiatu Ostrołęckiego Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej w Myszyńcu 16 stycznia Myszyniec powiatowy Impreza kulturalna
2 Darcie Pierza Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej "Puszcza" w Lelisie, Gminny Ośrodek Kulturalno - Oświatowy w Lelisie, 19 lutego Lelis regionalny Impreza folklorystyczna, cykliczna. Odbywa się co roku w "tłusty czwartek". Widowisko prezentujące fragment z życia kurpiów. Prezentacja gadki kurpiowskiej, legendy, pieśni i tańca. Otwarty konkurs na napisanie gadki kurpiowskiej, degustacja potraw "tłustoczwartkowych".
3 Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Uczniowski Klub Sportowy "Gepard" w Baranowie luty Baranowo powiatowy Impreza sportowa, cykliczna
4 Śladami Kurpiów Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne "Bractwo" w Kadzidle" luty Kadzidło regionalny Impreza folklorystyczna, cykliczna. Widowisko obrzędowe prezentujące dawne zajęcia, tradycje i zwyczaje kurpiowskie. Wystawa twórczości ludowej. Impreza w kalendarzu Ministerstwa Kultury i Sztuki. Impreza zorganizowana przy finansowym wsparciu MKiS, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Ostrołęckiego
5 Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Ostrołęckiego Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" w Czerwinie marzec Czerwin międzygminny Impreza sportowa, cykliczna, Pod patronatem Starosty Ostrołęckiego
6 Palma Kurpiowska Kurpiowskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne w Łysych, Wójt Gminy Łyse, Starosta Ostrołęcki. 4 kwietnia Łyse regionalny Impreza folklorystyczna, cykliczna. Jedna z najbarwniejszych w kraju procesji z palmami, której towarzyszy konkurs plastyki obrzędowej na najładniejszą palmę kurpiowską. Impreza w kalendarzu Ministerstwa Kultury i Sztuki, organizowana przy finansowym wsparciu MKiS, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Ostrołęckiego
7 VIII Spotkania literackie na Kurpiach i IV Światowe Dni Książki Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce 22-23 kwietnia wszystkie gminy kurpiowskie powiatowy Impreza literacka, cykliczna, W programie zaplanowane są sesje i lekcje literackie, wystawy i kirmasze książek pod patronatem Starosty Ostrołęckiego, Prezydenta Miasta Ostrołęki oraz przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Sportu
8 IV Zawody Szkół Powiatowych w Strzelectwie Sportowym Klub Strzelectwa Sportowego "Obrońca" w Troszynie kwiecień Troszyn - Strzelnica Sportowa KSS "Obrońca" powiatowy Masowa impreza sportowa, cykliczna.
9 XV Jarmark Kurpiowski Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca 15/16 maja Myszyniec regionalny Impreza folklorystyczna, cykliczna. Konkursy z większości dziedzin folkloru. Impreza organizowana przy finansowym wsparciu MKiS, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Ostrołęckiego, Burmistrza Miasta i Gminy Myszyńca
10 Dni Ostrołęki Prezydent Miasta Ostrołęki 12-26 maja Ostrołęka regionalna cykl imprez
11 Regionalny Turniej Dzikich Drużyn Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Kurpik" w Kadzidle 30 maja Kadzidło lokalny Impreza sportowa, cykliczna
12 Ginące Zawody Oddział Kurpiowski Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Ostrołęce 31 maja do 4 czerwca Kadzidło regionalny Impreza folklorystyczna, cykliczna. IV edycja warsztatów etnograficznych pod hasłem "Drewno w życiu wsi". Prezentacja technik wytwarzania sztuki ludowej z udziałem 30 twórców ludowych. Impreza organizowana przy finansowym wsparciu Starosty Ostrołęckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego
13 Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej "Zgrzyt 2004" Komenda Hufca ZHP w Ostrołęce maj Ostrołęka powiatowy Festiwal piosenki turystycznej i harcerskiej, impreza coroczna pod patronatem Starosty Ostrołęckiego i Prezydenta Miasta Ostrołęki
14 Otwarty Turniej Piłki Nożnej Uczniowskich Klubów Sportowych Powiatu Ostrołęckiego Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Nasiadki" w Nasiadkach maj Nasiadki g. Lelis powiatowy Impreza sportowa, cykliczna
15 Powiatowy Przegląd Artystyczny Szkół Kurpiowskie Stowarzyszenie Twórczości Ludowej i Agroturystyki w Myszyńcu wspólnie z Oddziałem Kurpiowskim Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Ostrołęce maj Lipniki g. Łyse powiatowy Impreza folklorystyczna, cykliczna. Doskonalenie umiejętności tworzenia rękodzieła ludowego wśród młodzieży szkolnej
16 III Majowy Turniej Piłki Nożnej Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Myszyńcu maj Myszyniec powiatowy Impreza sportowa, cykliczna. Turniej uczniowskich klubów sportowych w dyscyplinie: piłka nożna. Turniejowi towarzyszy festyn ludowy
17 V Międzypowiatowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Ostrołęckiego Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Rejon Ostrołęcki maj lub wrzesień Okolice Ostrołęki lub Zawodzie k/Myszyńca ponadpowiatowa Impreza sportowa, cykliczna. Zawody w wędkarstwie spławikowym
18 XIX Niedzielne Spotkania z Historią i Folklorem "Na Łowy" Towarzystwo Kurpiowskie "Strzelec" w Czarni 6 czerwca Czarnia regionalny Widowisko przypominające i ukazujące dawnw zwyczaje myśliwskie "na puszczu". Przegląd zespołów regionalnych, kiermasz twórczości ludowej. Pod patronatem Starosty Ostrołęckiego
19 XXI Konkurs "Kurpie Zielone w Literaturze" Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Ostrołęce 8 czerwca, 23 listopada, 25 listopada Myszyniec, Lelis, Kadzidło regionalny Impreza kulturalna, cykliczna. Najpoważniejszy konkurs folklorystyczny dla wszystkich poziomów szkół oraz dorosłych mieszkańców powiatu. Finały powiatowe w dziedzinie recytacji i poetyki organizowane w formie imprezy masowej
20 Rajby na Kurpiach GOKSiR w Kadzidle Boże Ciało - 10 czerwca Kadzidło lokalny Impreza folklorystyczna, cykliczna. Widowisko zrękowin - wystawienie I aktu "Wesela Kurpiowskiego" wg Ks. Skierkowskiego
21 VIII Festiwal Piosenki Religijnej Towarzystwo Przyjaciół Goworszczyzny w Goworowie 13 czerwca Goworowo międzypowiatowy Impreza cukliczna. Konkurs piosenki religinej w kategoriach: a'capella, piosenka solowa, piosenka zbiorowa
22 Wesele Kurpiowskie GOKSiR w Kadzidle, Wójt Gminy Kadzidło, Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne "Bractwo" w Kadzidle 19/20 czerwca Kadzidło regionalny Impreza folklorystyczna, cykliczna. Najbardziej znane, duże widowisko prezentujące obrzędy weselne, gdzie turyści stają się autentycznymi gośćmi weselnymi. Od dwóch lat autentyczny ślub pary kurpiowskiej. Widowisku towarzyszą: Ogólnopolski Przegląd Obrzędów Weselnych, pokaz rękodzieła ludowego. Impreza w kalendarzu Ministerstwa Kultury i Sztuki. Pod patronatem Starosty Ostrołęckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego
23 Noc Sobótkowa   24 czerwca Myszyniec lokalna  
24 Liga Powiatowa w Piłce Nożnej RG LZS Lelis czerwiec teren powiatu powiatowy Impreza sportowa, cykliczna.Pod patronatem Starosty Ostrołęckiego
25 Regionalny Przegląd Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich "Swięto Pieśni Ludowej" Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce czerwiec Tłuszcz regionalny Impreza kulturalna, cykliczna. Masowa impreza plenerowa z przeglądem wiejskich zespołów artystycznych i wystawą rękodzieła ludowego oraz gospodarczą
26 Regionalny Turniej Szóstek Piłkarskich Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" w Czerwinie czerwiec Czerwin ponadpowiatowa Masowa impreza sportowa, cykliczna.
27 X Przegląd Zespołów Muzycznych Towarzystwo Przyjaciół Goworszczyzny 4 lipca Goworowo regionalny Impreza kulturalna - muzuczna, cykliczna. Przegląd amatorskich grup muzykujących różnych stylów. Współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, GOKSiR w Goworowie, Klub Wolontariusza "Przyjaciele"
28 Festyn "Święto Folkloru Kurpiowskiego" Towarzystwo Społęczno-Kulturalne im. Aleksandra Kopcia w Baranowie 4 lipca Zawady - gmina Baranowo regionalny Impreza folklorystyczna, cykliczna, organizowana przy finansowym wsparciu i pod partonatem Starosty Ostrołeckiego
29 Niedzielne Spotkania z Historią i Folklorem Towarzystwo Kurpiowskie "Strzelec" w Czarni lipiec Czarnia regionalny Impreza folklorystyczna, cykliczna.Turnirj wsi, turniej kurpiowskich zespołów folklorystycznych. Pod patronatem Starosty Ostrołęckiego
30 XXVII Miodobranie Kurpiowskie Burmistrz Miasta i Gminy Myszyniec, Myszyniecki Ośrodek Kultury Sportu I Rekreacji w Myszyńcu, Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca w Myszyńcu 29 sierpnia Myszyniec regionalny Największa folklorystyczna impreza masowa, cykliczna, powiatu ostrołęckiego. Widowisko zakończenia miodobrania w puszczy, występy zespołów folklorystycznych, kiermasz miodu i wyrobów pszczelarskich oraz sztuki ludowej. Impreza w kalendarzu Ministra Kultury i Sztuki, organizowana przy finansowym wsparciu MKiS, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Starosty Ostrołęckiego
31 Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Ostrołęckiego Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Rejon Ostrołęcki 29 sierpnia Zawodzie k/ Myszyńca powiatowy Impreza sportowa, cykliczna. Kolejna edycja zawodów dla dzieci i młodzieży organizowana w ramach imprez towarzyszących Miodobraniu Kurpiowskiemu
32 Niedziela Kadzidlańska - Turniej Wsi 2004 Kadzidlańskie Stowarzyszenie Kulturalne "Bractwo" w Kadzidle 4 września Kadzidło regionalny Impreza folklorystyczna, plenerowa, cykliczna o charakterze kulturalno-rozrywkowym, wystawy i kiermasze twórczości ludowej, turniej wsi. Wśród imprez towarzyszących - kiermasz gospodarczy. Pod patronatem Starosty Ostrołęckiego, Wójta Gminy Kadzidło
33 Święto Kukurydzy Stowarzyszenie Hodowców i Producentów Mleka wrzesień Dylewo, g. Kadzidło lokalny Impreza gospodarcza, cykliczna, promująca producentów kukurydzy. Pod patronatem Starosty Ostrołęckiego
34 Dni Kultury Kurpiowskiej "Witaj Kurpiu na Mazurach" Związek Kurpiów w Ostrołęce wrzesień Szczytno regionalny Impreza folklorystyczna, cykliczna. Promocja kutury kurpiowskiej podczas masowej imprezy plenerowej. Występy zespołów kurpiowskich, pokazy sztuki ludowej
35 Kurpiowskie Granie Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej "Puszcza" w Lelisie, Gminny Ośrodek Kulturalno - Oświatowy w Lelisie 3 października Lelis regionalny Impreza folklorystyczna, cykliczna. Powiatowy przegląd harmonistów i skrzypków ludowych, kiermasz sztuki ludowej. Impreza organizowana przy finansowym wsparciu Starosty Ostrołęckiego
36 VI Ogólnopolskie Otwarte Wyścigi Psich Zaprzęgów "Kurpś 2004" Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Baranowskiej w Baranowie 9/10 październik Baranowo ogólnopolski Impreza rekreacyjno-sportowa, cykliczna.Prezentacja około 70 psich zaprzęgów różnych raz w tym ras północnych
37 III Forum Gospodarcze Północno-Wschodniego Mazowsza Regionalna Izba Gospodarcza "Ostrołęka Nas Zjednoczy" w Ostrołęce październik Ostrołęka lokalny Impreza gospodarcza, cykliczna
38 Jesienne Biegi Przełajowe Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Osak" w Lelisie październik Lelis lokalny Impreza sportowa, cykliczna.Pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Ostrołęckiego
39 Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Ostrołęckiego Rada Gminna LZS w Lelisie październik Lelis lokalny Impreza sportowa, cykliczna
40 Powiatowy Turniej w Unihokeju o Puchar Starosty Ostrołęckiego Uczniowski Klub Sportowy "Gryf" w Czerwinie listopad Czerwin lokalny Impreza sportowa, cykliczna
41 Powiatowe Masowe Jesienne Biegi Przełajowe Rada Gminna LZS listopad Łyse powiatowa Masowa impreza sportowa, cykliczna
42 Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych Powiatowy Grodzko-Ziemski SZS w Ostrołęce wg odrębnego kalendarza wg odrębnego kalendarza powiatowy i ponadpowiatowy Impreza sportowa, cykliczna. System współzawodnictwa sportowego szkół w wielu dyscyplinach sportowych. Igrzyska są częścią ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego szkół w sporcie masowym i obejmują swym zasięgiem wszystkie szkoły
 
do gory