PRZEWODNIK DLA INWESTORA
 
Charakter i specyfika powiatu ostrołęckiego wyznacza kierunki współpracy w zakresie rolnictwa ekologicznego, przetwórstwa rolno-spożywczego, ochrony środowiska oraz kultury, turystyki i agroturystyki. Szczególną troską władz tego regionu jest nawiązanie współpracy z partnerami, których doświadczenia można skutecznie przenieść na grunt powiatu ostrołęckiego. Dziedzinami takiej współpracy mogą być:

przetwórstwo rolno-spożywcze, w tym mleczarstwo i przemysł mięsny,
produkcja zdrowej żywności,
przerób i przechowalnictwo owoców, warzyw oraz ziemniaków,
przetwórstwo drzewne,
rozwój agroturystyki,
zagospodarowanie malowniczych terenów na rekreację, sport i turystykę,
rozwój gospodarstw ekologicznych,
wymiana kulturalna.

Należy pamiętać, że powiat ostrołęcki znajduje się na obszarze Zielonych Płuc Polski, terenie o wysokim stopniu zalesienia. Różnorodność flory i fauny czyni ten teren atrakcyjnym. Znajduje się tutaj wiele rezerwatów i pomników przyrody. Dumą mieszkańców powiatu jest kultura i sztuka kurpiowska. Niemalże każda gmina oferuje szereg wolnych obiektów
i terenów z przeznaczeniem na działalność turystyczną, rekreacyjną i produkcyjną. Te atuty sprzyjają rozwojowi ruchu turystycznego.

Na terenie powiatu ostrołęckiego znajdują się złoża surowców naturalnych wykorzystywanych do produkcji materiałów budowlanych. Ważnym czynnikiem przemawiającym za ulokowaniem działalności na terenie powiatu ostrołęckiego są konkurencyjne ceny i niskie koszty prowadzenia działalności w porównaniu z bliską aglomeracją warszawską.

Przychylność władz i mieszkańców, preferencje oraz ulgi inwestycyjne są zachętą dla posiadaczy pomysłów i pieniędzy.

Inwestorzy wspierani są przez liczne organizacje pozarządowe: Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości, Inkubator Przedsiębiorczości, Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Ostrołęckie Forum Gospodarcze, Agencję Rozwoju Mazowsza Północno-Wschodniego, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Ostrołęcką Izbę Rolną, Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji.

Na terenie powiatu funkcjonuje kilkanaście banków, działalność prowadzą firmy ubezpieczeniowe. W Ostrołęce ulokowany jest posterunek celny.

O tym, że w ostrołęckiem warto prowadzić interesy niech świadczą firmy z kapitałem zagranicznym, które ulokowały tu swoje kapitały, wśród nich: Intercell, YTONG, Hochland, SIAS Polska, Zakłady Mięsne "Ostrołęka", Starglass.

Krok po Kroku:

wypis z rejestru ewidencji gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej (3-7 dni): Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, ul. Szpitalna 35, tel. 0.29 7643241,
wyciąg z księgi wieczystej w celu uzyskania stanu prawnego nieruchomości lub gruntu (około 30 dni): Sąd Rejonowy w Ostrołęce Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Mazowiecka 3, tel. 0.29 7642202,
okazanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu (1 dzień): urząd gminy, na terenie której znajduje się grunt,
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (do 7 dni): urząd gminy, na terenie której znajduje się grunt,
uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu zgodnie z wymogami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, adres jw.,
pozwolenie na budowę (do 30 dni): Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, adres jw.,
odwołanie się w przypadku decyzji odmownej w sprawie pozwolenia na budowę: Wojewoda Mazowiecki (za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Ostrołęce),
powiadomienie o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, adres jw.

Ceny gruntów:

Działki budowlane: 2,5 - 15 zł/m3, cena zależy od położenia działki.
Działki rolnicze: 20 gr. - 1 zł/m2 , cena zależy od jakości gleby.
Działki rekreacyjne: 2 - 15 zł, cena zależy od atrakcyjności okolicy.

Ceny mieszkań:

1. 1 m2 w Ostrołęce ok. 1300 zł.
2. Wynajęcie M3 w Ostrołęce i okolicach 200 - 400 zł/ m-c + opłata za eksploatację.
3. Doba w hotelu w Ostrołęce:
pokój 1-os. 47 - 130 zł,
pokój 2-os. 55-190 zł.

Średnia płaca:

1060 zł (w województwie mazowieckim 2200 zł).

 
gospodarka
do gory
informacje praktyczne