INFORMACJE PRAKTYCZNE
 


URZĘDY
ORGANY WŁADZY POWIATU
ADRESY GMIN POWIATU
ORGANIZACJE WSPIERAJCE
BAZA NOCLEGOWA i AGROTURYSTYCZNAUrzędy

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, Pl. Gen J.Bema 5,
tel. +48(29) 7642815, 7642749, 7643241
fax: +48(29) 7643281, 7642305

e-mail:promocja@powiat.ostroleka.pl
http://www.powiat.ostroleka.pl

Urząd Miejski w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, Pl. Gen.J.Bema 1,
tel. +48(29) 7646811,
fax: +48(29) 7644557, 7643949

e-mail:um@www.ostroleka.pl
http://www.ostroleka.plOrgany władzy powiatu

Rada Powiatu w Ostrołęce (21 radnych)
Przewodniczący Rady: Krzysztof Parzychowski
Wiceprzewodniczący Rady: Andrzej Olk
Wiceprzewodniczący Rady: Lucyna Lewicka
Biuro Rady:
07-410 Ostrołęka, Pl. Gen.J.Bema 5
tel. +48(29) 7642815 w 163
fax: +48(29) 7643281

e-mail:rada@powiat.ostroleka.pl

Zarząd Powiatu w Ostrołęce (5 osób)
Starosta Ostrołęcki: dr inż. Stanisław Kubeł
Wicestarosta Ostrołęcki: Witold Pakieła
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, Pl. Gen.J.Bema 5,
tel. +48(29) 7643645, 7642749,
fax: +48(29) 7643281, 7642305

e-mail:zarzad@powiat.ostroleka.pl
http://www.powiat.ostroleka.pl
Gminy Powiatu Ostrołęckiego

NAZWA I ADRES URZĘDU

NUMER

PRZEWODNICZĄCY RADY

BURMISTRZ,

WÓJT

TELEFON

FAX

1

2

3

4

5

Urząd Gminy
w Baranowie
Plac XXX-lecia 7
06-320 Baranowo

761 37 76

761 37 93

Jerzy Symołom

Henryk Toryfter

Urząd Gminy
w Czarni
07-431 Czarnia 41

772 70 17

772 70 17

Stanisław Szydlik

Czesław Jurga

Urząd Gminy
w Czerwinie
Plac 1000-lecia 1
07-407 Czerwin

761 45 93

761 45 92

Mirosław Otyś

Ryszard Gocłowski

Urząd Gminy
w Goworowie
ul. Szkolna 16
07-440 Goworowo

761 40 66

761 40 43

Zofia Mateusiak

Janusz Gajewski

Urząd Gminy
w Kadzidle
ul. Targowa 4
07-420 Kadzidło

761 80 16

761 80 16

Teresa Duszak

Jan Pabich

Urząd Gminy
w Lelisie
07-402 Lelis 60

761 10 24

761 10 24

Jan Mrozek

Stanisław Subda

Urząd Gminy
w Łysych
ul. Ostrołęcka 2
07-437 Łyse

772 50 03

772 50 03

Bogusław Kiernozek

Wiesław Kowalikowski

Urząd Miasta i Gminy w Myszyńcu
Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec

772 11 41

772 11 41

Stanisław Ceberek

Bogdan Glinka

Urząd Gminy
w Olszewie-Borkach
ul. Broniewskiego 13
07-415 Olszewo- Borki

761 31 07

761 31 07

Stefan Prusik

Wiesław Opęchowski

Urząd Gminy
w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń

761 73 01

761 73 02

Helena Dąbkowska

Bogusław Tyszka

Urząd Gminy
w Troszynie
ul. Słowackiego 13
07-405 Troszyn

767 10 53

767 10 53

Edmund Szabłowski

Edwin Mierzejewski
O
rganizacje wspierające

1. Agencja Rozwoju Regionalnego
07-410 Ostrołęka, ul. 11Listopada 44, tel. 0.29 7605135,
2. Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza Północno-Wschodniego
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
07-410 Ostrołęka, ul. Hallera 13, tel. 0.29 7603045
e-mail: mazowsze@btsnet.com.pl
3. Mazowiecka Izba Rolnicza Oddział w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, Pl. Gen.J.Bema 5, tel. 0.29 7646513
4. Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości
07-410 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 15, tel. 0.29 7691034,
5. Ośrodek Doradztwa Rolniczego
07-410 Ostrołęka, ul. Targowa 4, tel. 0.29 7600369
6. Ostrołęckie Forum Gospodarcze
07-410 Ostrołęka, ul. Mazowiecka 6, tel. 0.29 7646612
7. Loża Mazowiecka Business Centre Club
07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 6 p. 215, tel. 0.29 7644968, fax: 0.29 7645542
8. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Aleksandra Kopcia
06-320 Baranowo, ul. 30-Lecia 7
9. Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji Zarząd Główny
07-410 Ostrołęka, ul. Bogusławskiego 18, tel. 0.29 7645195,
10. Zarząd Główny Związku Kurpiów
07-410 Ostrołęka, ul. Sienkiewicza 32, tel. 0.29 7645830Baza noclegowa i agroturystyczna:

1. Kurpiowski Zajazd GS Samopomoc Chłopska w Myszyńcu
07-430 Myszyniec, ul. Poległych,
2. Hotel PTTK na Narwią
Ostrołęka, ul. Szpitalna 15, tel. (029) 760 44 40,
3. Hotel Mazowiecki
07-410 Ostrołęka, ul. Głowackiego 35, tel. (029) 764 29 25,
4. Hotel „Mosir”
07-410 Ostrołęka, ul. Witosa 1, tel. (029) 760 68 89,
5. Hotel “Energetyk”
07-401 Ostrołęka, ul. I Armii Wojska Polskiego 30, tel. (029) 766 24 48,
6. „Inter Hotel”
Ostrołęka, ul. Partyzantów 1,(029) 769 10 12,
7. Hotel „Relaks”
Ostrołęka, ul. Szpitalna 15, tel. 764 44 40,
8. Dorota Samsel 07-431 Czarnia 72,
9. Halina Olender 07-431 Czarnia, Surowe 40,
10. Celina Zadrożna 07-431 Czarnia, Surowe 180,
11. Zofia Zadrożna 07-431 Czarnia, Bandysie 1,
12. Teresa Kłoskowska 07-431 Czarnia, Długie 17, tel. 0.602427397,
13. Elżbieta i Mirosław Żebrowscy 07-430 Myszyniec, Wydmusy 59, tel. 0.29 7721912,
14. Henryk Kobus 07-438 Zalas, Warmiak,
15. Irena Popielarczyk 07-438 Zalas, Łączki, tel. 0.602859337,
16. Teresa Szmigiel 07-438 Zalas, Klękor 9, tel. 0.29 7725369,
17. Regina Zakrzewska 07-437 Łyse, Serafin 76, tel. 0.603629479,
18. Ewa Krzyżewska 07-436 Lipniki, ul. Sierbińskiego 48, tel. 0.604589356,
19. Krystyna Grala 07-436 Lipniki, Szafranki 18,
20. Janina Romanowska 07-436 Lipniki, Baba, tel. 0.603125865,
21. Witold Staśkiewicz 07-420 Kadzidło, ul. Jagodowa 8, tel. 0.604210416,
22. Sabina Mąka 07-420 Kadzidło, Grala 45, tel. 0.604417025,
23. Jadwiga Dąbkowska 07-402 Lelis 97 a, tel. 0.29 7611722,
24. Teresa Szymczyk 07-402 Lelis 108, tel. 0.29 7611052,
25. Krystyna Żzebrowska 07-402 Lelis 109, tel. 0.29 7611707,
26. Józef Bednarczyk 07-402 Lelis, Dąbrówka 54, tel. 0.29 7617170,
27. Dorota Gawrych 07-416 Nowa Wieś, Białobrzeg Dalszy 21, tel. 0.29 7648391
28. Anna Szewczyk, 07-402 Lelis, tel. 029 761-18-38
29. Jadwiga Dąbkowska. Lelis 97 a, tel. 029 761-17-22,
30. Danuta Bekisz, ul. Przemysłowa, tel. 029 761-18-19,
31. Bogusław Kiernozek, Lipniki 118, tel. 029 772-63-08,
32. Józef Bacławski, yse 96, tel. 0504-763-646,
33. Teresa Szmigiel, Klenkor 9, tel. 029 772-53-69,
34. Kobus Teresa,tel. 0606-424-367,
35. Popielarczyk Irena, Łączki 100, tel. 0602-859-337,
36. Janina Romanowska, Baba 39, tel. 0603-125-865,
37. Ewa Krzyżewska, ul. Sierbińskiego 48, tel. 029 772-61-10,
38. Barbara Zakrzewska, Serafin 76, tel. 029 594-05-92,
39. Wiesława Zadroga, Łączki 96, tel.502182876
40. Elżbieta Komosa, Czarnotrzew 45, 06-320 Baranowo, tel. 029 761-67-51,
41. Krystyna Szkodzińska, Czerwińskie 31, 06-320 Baranowo, tel. 029 592-00-02,
42. Alina i Stanisław Bieńkowscy, Oborczyska 73, 06-320 Baranowo, tel. 029 592-00-08,
43. Jan Szyszka, Brodowe Łąki 39, 06-327 Brodowe Łąki,
44. Mieczysław Grabowski, Kopaczyska 21, 06-327 Brodowe Łąki,
44. Czesław Młynarski, Brodowe Łąki 20, 06-327 Brodowe Łąki, tel. 029 592-03-77,
45. Halina Olender, Surowe 40, 07-431 Czarnia, tel. 029 772-75-25,

 
info dla inwestorow
do gory
informacje praktyczne