ATUTY POWIATU
 


Czyste środowisko, niskie zużycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin - produkcja rolnicza ekologicznie czysta.

Walory przyrodnicze (duże obszary leśne m.in. Puszcza Zielona inaczej Myszyniecka, pozostałości starych drzewostanów, osiem rezerwatów przyrody, 159 pomników przyrody, wiele rzek, strumieni, łąk, falista rzeźba terenu, różnorodność gatunkowa fauny i flory).

Położenie na ważnym szlaku turystycznym, wiodącym na Pojezierze Mazursko - Suwalskie.

Zachowana do dziś i kultywowana kultura ludowa Kurpiów - to wszystko sprzyja rozwojowi turystyki, zdrowia, aktywnego wypoczynku.

 
kultura kurpiowska
do gory
atuty gmin